Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Bego2014-06-01 21:47:39
ܬܢܝܢܘܬ ܡܘܢ ܢܟܝܠܘܬܐ ܒܪܬܐ ܟܣܝܡܝܬܜ ܥܠܘܠܝܫܢܬܟܘ ܡܘܢ ܥܣܩܬܐ ܟܝܬܟܘ ܒܢܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܪܘ ܘܡܘܕܥܘĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂