Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Bego2014-06-01 21:52:10
ܒܝܩܡܝܬܐ ܡܘܕܥܘ ܪܘܚܝܟܘ ܡܥܢ ܟܝܒܥܝܬܘ ܕܣܝܡܝܬܘĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂