Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Az2014-06-09 19:07:49
Was heißt "ich lege mein Schicksal in Gottes Hand" ?
Isa2014-06-16 10:33:47
ܣܝܡ ܐܢܐ ܓܕܐ ܕܝܠܝ ܒܐܝܕܝ ܐܠܗܐ " _ Soyem no gado dil biday aloho "
Az2014-06-16 17:35:22
Tawdi sagi Malfono Isa Mede ghalabe shafiro simkhu, tawdi!!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂