Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ali2014-06-11 22:00:08
guten appettit
Rima2014-06-13 23:25:38
Haniye : Dĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂