Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Aramäer 992014-06-13 13:13:14
Was heißt ; Hanono
Isa2014-06-16 10:26:12
ܚܢܢܐ - Hanono: Barmhezigĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂