Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Eva Simon2014-06-24 15:10:26
Was heißt Trophäe auf aramäisch
Isa2014-06-30 09:51:28
Trophäe : ܢܨܚܢܐ - Neshonoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂