Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Carsten Josmann2014-07-03 13:05:22
Was heißt: Ohne Angst was heißt: ich habe keine Angst
Isa2014-07-05 08:59:16
Ohne Angst: ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ - dlo deheltho Ich habe keine Angst : ܐܢܐ ܠܐ ܕܚܠ ܐܢܐ - eno lo dohelnoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂