Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Orhan2014-07-18 14:07:13
Was heißt Freizeit
Isa2014-07-19 12:00:32
Freizeit : ܙܒܢܐ ܚܐܪܐ - Zabno hiyroĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂