Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ܨܘܡܐ2014-07-22 19:47:15
ܪܘܡܬܟܪĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂