Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
mari2014-08-31 12:51:16
Nur Gott kann mich richten
Isa2014-09-03 22:31:42
Nur gott kann mich richten : ܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܡܨܐ ܕܢܬܪܨܢܝ - lhud aloho mse dantarsan
2014-09-04 12:20:00
Dankeeeeĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂