Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Billi2014-09-30 10:59:53
Was heißt: Herr Jesus Christus erbarme dich meiner.? auf Aramäisch
Malak2014-10-02 15:37:36
Moryo Yeshuĉ Mshiĥo raĥemeĉlay ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܪܚܡܥܠܝĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂