Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Fäßler, Helmut2014-11-17 18:12:23
was heißt : kehret um ?
Isa2014-11-18 09:17:21
ܗܦܟܘ ܠܟܘܢ - Hfag lgunĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂