Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
anna-lena2014-11-19 12:29:08
was heißt: Jeshua ich liebe Dich
Isa2014-11-20 22:18:16
ܝܫܘܥ ܪܚܡܐ ܐܢܐ ܠܟ - Jeshua rohmo no logĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂