Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
kezia2014-12-03 21:05:56
Keiner von meiner Familie kommt hier her. Dankeschön!
Isa2014-12-05 20:52:01
ܢܫ ܡܢ ܐܝܩܪܬܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܐܬܐ ܠܗܪܟܐ _ Nosh men iykartho dil lo othe lhorkoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂