Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Chrissi2014-12-06 15:30:02
Sagt man zu Diamant eher shomiro oder adamas
Isa2014-12-06 21:13:36
Ich kenne Diamant als : Shomiro
shomiro2022-02-07 12:50:39ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂