Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Rimon2014-12-09 21:38:18
du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand
Isa2014-12-10 09:50:46
Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand : ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܦܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܝܕܝ ܐܠܗܐ _ Lo mse at dtefal yatir men d bithay alohoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂