Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Barbara2014-12-11 12:49:00
Was heißt: Ich vermisse dich (Frau zu Frau)
Isa2014-12-11 15:37:20
ܠܗܝܩܬܐ ܐܢܐ ܠܚܙܝܬܟܝ _ Lhikto no lahsoyteg
2014-12-13 16:56:28
super vielen dankĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂