Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2014-12-12 22:09:29
Nagelschere
Isa2014-12-14 11:40:34
Nagelschere : ܡܣܦܪܐ ܕܨܨܐ _ Masforo d seseĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂