Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Ninos2015-01-31 18:14:13
Was heisst mutig ?
Isa2015-01-31 21:40:56
mutig heißt ܠܒܝܒܐ lbiboĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂