Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Sven2015-03-01 13:47:22
Hübsche Frau
Isa2015-03-04 17:11:04
Hübsche Frau : ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬܐ _ Attho shafirtoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂