Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Walter Brom2015-03-05 10:45:57
Was heißt: Ich wohne in Deutschland
Isa2015-03-05 12:18:14
Ich wohne in Deutschland : ܐܢܐ ܚܝܐ ܐܢܐ ܒܓܪܡܢܝܐ _ Eno hoye no b garmanyaĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂