Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Rim2015-03-27 08:37:53
ܡܢ ܝܐ "ܒܐܽ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ" ܒܟܬܒܢܝܐ?
Isa2015-03-27 08:52:55
" ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ "
Rim2015-03-27 08:57:48
ܬܘܕܝ!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂