Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
aaron2015-03-29 18:18:34
Was heißt roller auf aram ich
Isa2015-03-30 09:14:19
Roller : ܥܽܘܪܓܳܠܳܐ _ curgoloĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂