Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Kda2015-04-16 22:35:38
Würde
Isa2015-04-17 08:34:30
Würde : ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ _ Shauyutho, ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ _ Yaqiruthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂