Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
marie2015-04-17 13:11:20
Was heißt :wo wohnst du
Isa2015-04-19 09:39:55
ܐܰܝܟܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢܬ ? Ayko hoye at ?
Ich2015-08-05 14:49:45
Ich liebe dichĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂