Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Daniela2015-06-01 10:15:33
alles gute zum geburtstag
Jakob2015-06-01 14:36:23
ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܪܺܝܟ݂ܳܐ ( yaumo dmaulodo howe brikho)ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂